Jak unikać zagrożeń

"Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii"

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii", to tytuł programu prewencyjnego autorstwa raciborskiego policjanta, który został zapoczątkowany w kwietniu 2014 roku. Do udziału w przedsięwzięciu w charakterze prelegentów zaproszono przedstawicieli holenderskiej policji oraz organizacji pozarządowej, statutowo zajmującej się tym zagadnieniem.

Obecna sytuacja Polaków w Holandii, ogrom problemów z jakimi się borykają na terenie tego kraju oraz problemy samej administracji holenderskiej – przede wszystkim Policji i prokuratury, w sytuacjach kiedy obywatel RP staje się ofiarą przestępstwa lub co gorsza wchodzi w konflikt z prawem, są główną przesłanką do podjęcia działań mających na celu poprawę obecnej sytuacji.

Pomysł na program powstał dzięki możliwościom, jakie stworzył projekt pt. „Wymiana wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji z zakresu wspólnych działań o charakterze międzynarodowym”, którego autorem jest Wydział Prezydialny KWP w Katowicach. Dedykowany jest do osób, które dopiero wejdą na rynek pracy - czyli młodzieży ostatnich klas szkół średnich i zawodowych, studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, a także do zainteresowanych mieszkańców miasta i powiatu.

Główne cele programu to:
- podniesienie świadomości prawnej obywateli RP z terenu powiatu raciborskiego dotyczącej kwestii pracy na terenie Holandii;
- ograniczenie ilości przestępstw związanych z wyzyskiem, zmuszaniem do prostytucji, zmuszaniem do pracy obywateli polskich pracujących w Holandii.

Podmioty współuczestniczące w realizacji programu:

- Starosta Powiatu Raciborskiego;
- Prezydenta Miasta Raciborza;
- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu;
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu;
- Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Pliki do pobrania

  • 161.84 KB