Lokalne strategie bezpieczeństwa

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W skład Komisji wchodzą;

 

1. Ryszard Winiarski - Starosta Raciborski – Przewodniczący

2. Artur Wierzbicki – Radny delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego

3. Szymon Bolik – Radny delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego

4. Krzysztof Szydłowski – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu

5. Stanisław Mrugała – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Raciborzu

6. Andrzej Charuk – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

7. Sebastian Dworak – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu

8. Mirosław Mielańczyk - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu

9. Danuta Kozakiewicz – Prokurator Rejonowy w Raciborzu wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach.

10. Sławomir Janowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu.