Pomoc ofiarom przestępstw

Informacja dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE NA TERENIE MIASTA I POWIATU RACIBÓRZ :

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu ul. Bosacka 42

Tel : 997, 32-459-42-00,32-459-42-55

 Dla mieszkańców Raciborza :

Miejskie Centrum Profilaktyki ,,Drogowskaz,,

Racibórz ul. Londzina 46

Poniedziałek w godzinach : 17.00 – 20.00,

Czwartek w godzinach : 18.00-20.00

Tel : 32-415-31-61

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ :

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

ul. Sienkiewicza 1

tel : 32-415-26-50, 32-419-06-42

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

ul. Powstańców 15

tel : 32-419-10-73, 32-419-10-74

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach

ul. Kolejowa 10

tel : 32-410-93-09

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu

ul. Raciborska 48

tel: 32-430-12-11

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

ul. Zamkowa 50

tel: 32-419-63-00

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

ul. Sobieskiego 5

tel : 32-410-20-50

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich

ul. Szkolna 5

tel : 32-419-81-01

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

ul. Gawliny 2

tel : 32-410-64-25