Pomoc ofiarom przestępstw

Telefon zaufania dla ofiar dotkniętych przemocą

Rozpoczęła się druga edycja kampanii społecznej „Kocham. Nie biję”. Jej inicjatorem jest Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, a współorganizatorami - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policja. Przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie jej skutków przez zwiększenie społecznego zaangażowania w działania ukierunkowane na profilaktykę (więcej...)

 

Ważne miejsce w kampanii zajmuje telefon zaufania dla ofiar dotkniętych przemocą, który jest obsługiwany przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji "KCK".
Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń pod numer tel. 0 801 109 801