Pomoc ofiarom przestępstw

Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym

18 stycznia br. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Netia S.A., pod numerem telefonu 116 123 uruchomił bezpłatną, ogólnopolską Poradnię Telefoniczną dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.


Działalność poradni obejmuje prowadzenie systemu telefonicznych konsultacji dla osób potrzebujących wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz rozwijanie i udostępnianie systemu kierowania takich osób do lokalnie działających specjalistów i instytucji wspierających, celem kontynuowania pomocy. 
Pomoc pod numerem 116 123 można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00. Przy telefonie dyżurują specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Osoby dzwoniące mają prawo do zachowania anonimowości. Wszyscy są traktowani w taki sam sposób, bez względu na płeć, rasę, religię, wykształcenie, orientację seksualną czy pochodzenie. 


Poradnia psychologiczna 116 123 jest jednym z trzech bezpłatnych numerów o charakterze społecznym, funkcjonującym na terenie naszego kraju. Wcześniej uruchomiony został telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzony przez Fundację "Dzieci Niczyje" 116 111 oraz telefon w sprawie zaginionego dziecka, prowadzony przez Fundację "Itaka" - 116 000.