Pomoc ofiarom przestępstw

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 Oferta telefonu Niebieska Linia skierowana jest do:

- osób doznających przemocy w rodzinie,
- osób stosujących przemoc wobec bliskich,
- świadków przemocy domowej. 

Do zadań telefonu Niebieska Linia należy:

- udzielania wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym,
- poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu,
- motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie,
- kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową,
- interwencje w odpowiednich instytucjach. 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" świadczy pomoc w następujących formach:

- telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 0 801 12 00 02 - czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 - 22.00, w niedzielę i święta 8.00 - 16.00;
- poradnia internetowa - adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info 
- telefoniczna poradnia prawna - czynna w poniedziałki i piątki w godz. 17.00 - 21.00 oraz pod nr tel. 0 801 12 00 02 w środy w godzinach 18.00 - 22.00