2015 - rok pieszego

„Kieruj się rozsądkiem – senior w ruchu drogowym, bezpieczny senior”

Data publikacji 25.02.2015

Bezpieczeństwo seniorów to temat przewodni spotkania, które odbyło się wczoraj w godzinach popołudniowych w budynku Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół,, w Raciborzu przy ulicy Klasztornej. Spotkanie zostało zorganizowane przez raciborskich policjantów wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz Centrum . Prelekcja miała za zadanie by ustrzec starsze osoby przed oszustwami. Z uczestnikami rozmawiano również o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drodze.

W prelekcji z seniorami udział wzięli raciborscy policjanci. Podstawowym celem spotkania było poznanie opinii i oczekiwań lokalnej społeczności oraz wymiana spostrzeżeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa seniorów. Oficer prasowy KPP w Raciborzu podkomisarz Mirosław Szymański scharakteryzował zagrożenie przestępczością w raciborskim garnizonie. Korzystając z okazji nie zabrakło także nawiązań do trwającej w naszym województwie kampanii społecznej „Nie reagujesz - akceptujesz”. Aby uświadomić seniorom skalę problemu dotyczącego przestępczości na szkodę starszych osób. Policjant z raciborskiej drogówki aspirant sztabowy Grzegorz Mederski przypomniał seniorom o zmianie w przepisach dotyczącej obowiązku noszenia odblasków przez pieszych. Podczas prelekcji mundurowi przedstawili założenia kampanii społecznej „Żeby Być – Trzeba Żyć – Rok Pieszego 2015” oraz „Kieruj się rozsądkiem – senior w ruchu drogowym”. Seniorzy byli bardzo zainteresowani kwestiami bezpieczeństwa, na które oni sami mają bezpośredni wpływ. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych oraz w rejonie skrzyżowań. Omówiono kwestie dotyczące uczestnictwa w zdarzeniach drogowych osób starszych. Stróże prawa podkreślili, że osoby starsze i ich zachowanie na drogach mają ogromny wpływ na kształtowanie w młodym pokoleniu dobrych postaw.