,,Bezpieczna droga do szkoły,, - 2013 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

2013 - rok pieszego

,,Bezpieczna droga do szkoły,,

Każdego roku na początku września raciborscy policjanci, podobnie jak ich koledzy w całym województwie, uczestniczą w akcji "Bezpieczna droga do szkoły" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie szkół i przedszkoli.

Każdego roku na początku września raciborscy policjanci, podobnie jak ich koledzy w całym województwie, uczestniczą w akcji "Bezpieczna droga do szkoły" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie szkół i przedszkoli. Działania profilaktyczne, których zadaniem jest propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych na drogach, nie ograniczają się jednak do kilku wrześniowych dni. Każda wizyta mundurowych w szkole czy przedszkolu staje się okazją do szerzenia wiedzy i promocji bezpiecznych postaw u najmłodszych. Wczoraj raciborscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszem Straży Granicznej zorganizowali spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu oraz Szkoły Podstawowej w Rzuchowie. Podstawowym tematem było bezpieczeństwo najmłodszych w ruchu drogowym jak również zostały omówione zasady bezpiecznego poruszania się poza granica kraju.