2014 - rok pieszego

Kolejne spotkanie z uczniami w Zespole Szkół Specjalnych

Raciborscy policjanci po raz kolejny odwiedzili uczniów w Zespole Szkół Specjalnych. Wizyta jest kolejną z cyklu spotkań podczas, których dzieci zdobywają wiedze o przepisach ruchu drogowego niezbędną do zdobycia karty rowerowej.

Grupa chętnych to około 40 osób, które bardzo aktywnie uczestniczą w szkoleniu drogówki. Ponadto przejawiają bardzo duże zainteresowanie i aktywność w trakcie pogadanek. Kolejnym etapem w szkoleniu poza zdobywaniem wiedzy o przepisach będzie zdobycie wiedzy praktycznej. Już za kilka dni dzieci będą miały okazje szlifować swoje umiejętności jazdy rowerem na szkolnym boisku. Efektem końcowym będzie możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową.