Drogówka wręczała pieszym odblaski - 2016 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

2016 - rok pieszego

Drogówka wręczała pieszym odblaski

Data publikacji 01.02.2016

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu raciborskiego podczas ostatniego weekendu w godzinach wieczornych policjanci raciborskiej drogówki przeprowadzili działania kontrolno – profilaktyczne skierowane do niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Ich głównym celem było podniesienie świadomości osób poruszających się po drogach w zakresie własnego bezpieczeństwa po zmroku. Napotkanym pieszym, rowerzystom i motorowerzystom wręczano elementy odblaskowe będące nieodzownym atrybutem bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego. Nie ulega wątpliwości, że dynamiczny wzrost liczby zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego niesie za sobą zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z dróg. Piesi i rowerzyści stanowią jednak szczególnie zagrożoną grupę uczestników tego ruchu, gdyż wypadki drogowe z ich udziałem łączą się zazwyczaj z najcięższymi obrażeniami. Doświadczenia ostatnich kilku lat wskazują, iż dzięki bezpłatnemu wręczaniu elementów odblaskowych, ilość osób korzystających z nich na terenie naszego powiatu systematycznie rośnie. Rozdawane odblaski zostały zakupione przez część gmin powiatu raciborskiego.