O bezpieczeństwie z dziećmi w Rzuchowie - 2016 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

2016 - rok pieszego

O bezpieczeństwie z dziećmi w Rzuchowie

Przedstawiciele raciborskiej policji odwiedzili dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie. Pogadanka odbyła się w ramach kampanii Rok Pieszego 2016 i Zanim przejdziesz Daj znak.

Policjanci z Raciborza prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jednym z założeń trwającej kampanii  Rok Pieszego 2016, Zanim przejdziesz Daj znak, jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego w zakresie przestrzegania przepisów prawa, popularyzowanie właściwych zachowań w strefach zamieszkania oraz na pozostałych drogach, a także zachęcanie do noszenia elementów odblaskowych na codziennym ubiorze. Właśnie te informacje przekazali raciborscy policjanci milusińskim w Rzuchowie.  Na zakończenie pogadanki mundurowi wręczyli wszystkim uczestnikom pogadanki elementy odblaskowe.