O bezpieczeństwie z młodzieżą - 2016 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

2016 - rok pieszego

O bezpieczeństwie z młodzieżą

Przedstawiciel raciborskiej policji spotkał się z młodzieżą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik,, w Raciborzu. Pogadanka odbyła się w ramach kampanii Rok Pieszego 2016 i Zanim przejdziesz Daj znak.

Policjanci z Raciborza prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jednym z założeń trwającej kampanii  Rok Pieszego 2016, Zanim przejdziesz Daj znak, jest edukacja  uczestników ruchu drogowego w zakresie przestrzegania przepisów prawa, popularyzowanie właściwych zachowań w strefach zamieszkania oraz na pozostałych drogach, a także zachęcanie do noszenia elementów odblaskowych na codziennym ubiorze. Właśnie te informacje przekazał przedstawiciel raciborskiej drogówki uczniom.  Do bardziej obrazowego przekazu informacji dotyczącego bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty mundurowy wykorzystał prezentację multimedialną.  Wszyscy słuchacze w czasie prelekcji mogli wykazać się posiadaną wiedzą z zakresu ruchu drogowego, a prawidłowe odpowiedzi zostały nagrodzone przez policjanta przekazaniem elementów odblaskowych.