2016 - rok pieszego

Noc z Andersenem z udziałem raciborskiej policji

Raciborscy policjanci w ramach Nocy z Andersenem spotkali się z dziećmi w bibliotece. Mundurowi najmłodszym przypomnieli najważniejsze zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz omówili bezpieczeństwo związane z ruchem pieszych i rowerzystów.

Omówione również zostały zagrożenia wynikające z zażycia   dopalaczy  i bezpiecznym internetem.  W dalszej części spotkania pociechy mogły z bliska zobaczyć przyniesione przez policjantów rekwizyty służące do zabezpieczenia śladów na miejscu np. włamania tj. folię do zbierania odcisków palców, numery dowodów, patyczki do pobierania DNA, specjalne karty. Rozmawiano także z dziećmi na temat niewyjaśnionych kryminalnych zagadek i wytłumaczono czym jest alibi. Całości spotkania towarzyszyła świetna atmosfera połączona z dużą aktywnością dzieci. Na zakończenie spotkania mundurowi nagrodzili wszystkie zgromadzone na spotkaniu pociechy elementami odblaskowymi i kalendarzami za posiadaną wiedzę.