Spotkanie z uczniami - 2016 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

2016 - rok pieszego

Spotkanie z uczniami

Policjanci raciborskiej drogówki spotkali się z uczniami klas drugich w Gimnazjum nr 1. Głównym celem pogadanki było promowanie kampanii „Daj znak”- poprzez podniesienie ręki. Mundurowi sugerowali pieszym, by poprzez wyciągnięcie ręki przed wejściem na przejście dali znać kierowcy, że chcą przejść.

Gest ten ma na celu jedynie zasygnalizowanie kierowcom, że pieszy wchodzi na jezdnię. W tym miejscu należy pamiętać, że nie oznacza to , iż pieszy po wykonaniu tego gestu ma bez zastanowienia wejść na drogę nie upewniając się, czy istnieje taka możliwość. To proste działanie, stwarza szanse kierowcy na zauważenie pieszego i w wielu przypadkach uniknięcie wypadku. Ponadto stróże prawa przy pomocy prezentacji multimedialnej omówili pozostałe przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów. Nie zabrakło również wzmianki dotyczącej konsekwencji prawnych wynikających z posiadania dopalaczy i narkotyków. Spotkania mundurowych z młodzieżą odbyły się w przyjemnej atmosferze, a tematy były trafione o czym świadczyło duże zaangażowanie słuchaczy podczas dyskusji.