Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 2016 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

2016 - rok pieszego

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W szkle w Budziskach odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestnicy musieli wykazać się zarówno umiejętnościami praktycznymi, jak i wiedzą teoretyczną na temat przepisów ruchu drogowego. W przeprowadzeniu rozgrywek pomiędzy uczniami z podstawówek i gimnazjów pomagali policjanci wydziału ruchu drogowego i nauczyciele.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego raciborskiej komendy, wraz z nauczycielami wzięli udział w organizacji i przeprowadzeniu gminnych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do zawodów stanęli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Kuźni Raciborskiej. Konkurs ten miał charakter drużynowy. Każdy uczeń musiał przejechać na rowerze tor sprawnościowy, zbierając jak najmniej punktów karnych. Policjanci z „drogówki” na potrzeby turnieju ułożyli test wiedzy, w którym były pytania z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz pomocy przedmedycznej .

Gratulujemy wszystkim którzy zwyciężyli!