O bezpieczeństwie z przedszkolakami - 2016 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

2016 - rok pieszego

O bezpieczeństwie z przedszkolakami

Raciborscy policjanci odwiedzili wczoraj dzieci z Przedszkola nr 14. Najmłodsi poznali zasady bezpiecznego zachowania w domu, w czasie wolnym i podczas poruszania się po drogach. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć z bliska policyjny sprzęt i radiowóz.

Policjanci z Raciborza prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jednym z założeń trwającej kampanii „Idź-Jedź-Żyj” Zanim przejdziesz Daj znak,, jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego w zakresie przestrzegania przepisów prawa, popularyzowanie właściwych zachowań w strefach zamieszkania oraz na pozostałych drogach, a także zachęcanie do noszenia elementów odblaskowych na codziennym ubiorze. Właśnie te informacje przekazali wczoraj policjanci z Raciborza dzieciom z Przedszkola nr 14. Funkcjonariusze uczyli również, jak należy się zachować i jaką postawę przyjąć w kontakcie z groźnym psem oraz co zrobić, by być bezpiecznym w domu i podczas zabaw w czasie wolnym. Ponadto pociechy miały okazję zobaczyć sprzęt jaki jest wykorzystywany w codziennej służbie przez raciborskich mundurowych.