2017 - rok pieszego

25 stycznia ogólnokrajowym "Dniem odblasków"

Wczoraj w całym kraju prowadzona była akcja profilaktyczna "Dzień odblasków". Jej celem było zachęcenie wszystkich użytkowników ruchu drogowego do dbania o wspólne bezpieczeństwo na drogach. Policjanci zarówno pieszym, jak i kierującym rozdawali elementy odblaskowe.

25 stycznia ogłoszony został "Dniem odblasków". Jego celem jest promowanie powszechnego używania elementów odblaskowych przez pieszych. Wczoraj policjanci przekazywali wszystkim uczestnikom ruchu drogowego odblaskowe opaski. Pieszych zachęcali do ich umieszczania w widocznym miejscu na odzieży. Z kolei kierowcy, którym wręczone zostaną odblaski, proszeni byli o zatrzymanie pojazdu i przekazanie ich osobie pieszej nieposiadającej takowego elementu. Ten niewielki, lekki i łatwy w użyciu odblask może uratować ludzkie życie na drodze. Jego umieszczenie w widocznym miejscu, pozwala kierującemu w porze nocnej zauważyć osobę wyposażoną w odblask z odległości ok. 150 metrów. Brak jakiegokolwiek elementu odblaskowego dystans ten skraca do zaledwie 20 – 30 metrów.