2017 - rok pieszego

Spotkanie z Seniorami w salce przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

Bezpieczeństwo seniorów w domu i na drodze, potrzeba noszenia odblasków przez pieszych, oszustwa na „wnuczka, policjanta”, założenia „Koperty życia” i karty ICE- to tylko niektóre zagadnienia poruszone na spotkaniu z Seniorami w salce przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu. Nie zabrakło także dyskusji na temat „Krajowej Mapy Zagrożeń” .Całość przebiegła w niezwykle miłej atmosferze i z pewnością, już wkrótce, zaowocuje kolejnymi pogadankami.

Pierwsza część wykładu była poświęcona bezpieczeństwu w domu i miejscach publicznych, takich jak sklepy, parki, pociągi, inne środki komunikacji. W kolejnej części spotkania scharakteryzowano oszustwo metodą na „wnuczka, policjanta” i omówiono charakterystykę działania sprawców tego przestępstwa. Przy analizowaniu tych zagadnień policjanci zwrócili szczególną uwagę na problematykę ochrony danych osobowych.

Mundurowi omówili także skierowaną do seniorów, osób przewlekle chorych i przede wszystkim mieszkających samotnie ideę „Koperty życia”. Przekonywali, że przechowywany w lodówce, wypełniony kwestionariusz z danymi dotyczącymi schorzeń, historii choroby, zażywanych leków, personaliów chorego, lekarza prowadzącego i osoby najbliższej, może uratować życie. Podkreślali, że adresowana do lekarzy i ratowników pogotowania koperta stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej i skutecznej reakcji przez służby medyczne.

Policjanci wspomnieli również o karcie ICE. Przypomnieli, jakie założenia przyświecały przy jej tworzeniu i omówili korzyści, jakie może przynieść jej właścicielowi. Zaznaczyli, że zawarte na karcie ICE dane pozwolą m.in. na szybki kontakt z osobą najbliższą poszkodowanego i udzielenie mu właściwej pomocy.

W trakcie spotkania przekazywano gościom odblaski, koperty życia i karty ICE. Wykład zamknęła dyskusja na temat „Krajowej Mapy Zagrożeń”. Osoby przybyłe wczoraj popołudniu na prelekcje zgodnie stwierdziły, że było to bardzo pouczające spotkanie i dlatego też liczą na kolejne...