2017 - rok pieszego

Policjantka spotkała się z seniorami w Brzeziu

Raciborska policjantka po raz kolejny spotkała się z seniorami. Tym razem mundurowa odwiedziła seniorów w Brzeziu. Organizatorem cyklicznych spotkań jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego koło Brzezie.

Jak nie dać się oszukać, dlaczego należy nosić odblaski, wreszcie co to takiego "Koperta życia" oraz karta I.C.E i dlaczego warto ją mieć? Na te i wiele innych pytań seniorzy uzyskali odpowiedź.  Spotkanie odbyło się pod hasłem „Bezpieczny senior” ,poświęcono je na omówienie najważniejszych  kwestii dotyczących bezpieczeństwa seniorów. W czasie swojej prezentacji policjantka omówiła zagadnienia związane m.in. z bezpieczeństwem pieszych w ruchu drogowym ,wręczając odblaski ufundowane przez raciborski Urząd Miasta. Głównym celem spotkania było także uświadomienie starszych osób i przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu, w tym związanych z oszustwami metodą „ na wnuczka, krewnego czy policjanta” Seniorzy mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób przestępcy wyłudzają pieniądze i jak należy zachować się w takich sytuacjach. Treści teoretyczne, przeplatane były realnymi przykładami zdarzeń, do których doszło ostatnio na terenie powiatu raciborskiego.  Uczestnikom wręczono także tzw. "Koperty życia" która wypełniona i trzymana w lodówce, w zdecydowany sposób ułatwi pracę służb ratowniczych i z pewnością niejednokrotnie uratuje komuś życie. Fundatorem kopert jest również Urząd Miasta w Raciborzu. Ponadto  wyjaśniono również co to takiego karta I.C.E. Przypomniano, jakie założenia przyświecały przy jej tworzeniu i omówiono korzyści, jakie może przynieść jej właścicielowi. Zawarte na niej dane pozwalają m.in. na szybki kontakt z osobą najbliższą poszkodowanego i udzielenie mu właściwej pomocy.