2017 - rok pieszego

Dzielnicowi mówili o bezpieczeństwie z kobietami

W piątkowe popołudnie krzyżanowiccy dzielnicowi spotkali się z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Rudyszwałdzie.

W trakcie wczorajszej wizyty mundurowi zachęcali panie do poświęcenia większej uwagi bezpieczeństwu na drodze. Stróże prawa przypomnieli jak ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo pieszych, szczególnie przy szybko zapadającym zmroku w okresie jesienno–zimowym, są elementy odblaskowe na odzieży. Ponadto został omówiony temat  przemocy w rodzinie jak również oszustw na tzw. ,,wnuczka, policjanta”. Dzielnicowi do lepszego zobrazowania omawianych zagadnień użyli prezentacji multimedialnej. Spotkania są cykliczne i mają za zadanie dotarcie dzielnicowych do jak największego grona społeczności lokalnej.