2017 - rok pieszego

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ

Kwestie związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przybliżenie aplikacji Moja Komenda były tematami przewodnimi wczorajszej debaty inauguracyjnej "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ". Przedstawiciele raciborskiej komendy spotkali się z mieszkańcami Krowiarek również po to, aby przestrzec przed zagrożeniami w ruchu drogowym oraz różnymi metodami oszustw. Ponadto stróże prawa wysłuchali opinii zgromadzonych, dotyczących bezpieczeństwa w gminie.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu  podinsp. Krzysztof  Żołądek wraz z towarzyszącymi mu raciborskimi policjantami, w tym z dzielnicowym asp. szt. Piotrem Badurczykiem, Wójtem Gminy Pietrowice Wielkie Andrzejem Wawrzynkiem oraz innymi przedstawicielami lokalnego samorządu, spotkali  się wczoraj w świetlicy OSP z mieszkańcami Krowiarek, aby porozmawiać o szeroko pojętym bezpieczeństwie i narzędziach, jakie mogą zostać wykorzystane do aktywizowania lokalnych społeczności.

Swoje wystąpienie Komendant rozpoczął od scharakteryzowania struktury jednostki. Ponadto aspirant sztabowy Eugeniusz Kosel wytłumaczył, jak funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz jaki jest sposób realizacji zgłaszanych za jej pośrednictwem zagrożeń. Podkreślił, że KMZB jest narzędziem prostym w obsłudze i zachęcił słuchaczy do korzystania z niej. W ten właśnie sposób będą mogli aktywnie włączyć się w tworzenie bezpieczeństwa i eliminować zauważone zagrożenia. W swoim przemówieniu  Zastępca Naczelnika Prewencji asp. szt. Krzysztof Wierzgoń  zaznaczył, że policjanci mają duże rozeznanie dotyczące niebezpieczeństw występujących w powiecie raciborskim, jednakże informacje, które zostaną przekazane przez mieszkańców na pewno poszerzą ich wiedzę i będą wykorzystane w planowaniu służb. W tym miejscu zaproponował zgromadzonym łatwy i szybki kontakt z odpowiednim dla danego rejonu dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej Moja Komenda.

Ponadto mundurowi omówili zagrożenia występujące na drogach, szczególnie te zachodzące w relacjach kierujący - pieszy. Podkreślono, jak ważnym jest to, aby być widocznym na drodze i zachęcił do noszenia elementów odblaskowych, które nawet 5-krotnie zwiększają widoczność pieszego. Opaski odblaskowe  ufundowane przez  pietrowicki samorząd zostały wręczone każdemu uczestnikowi debaty.

Spotkanie się raciborskich mundurowych z  mieszkańcami było doskonałą okazją do ostrzeżenia ich przed oszustwami popełnianymi metodami "na policjanta" czy "funkcjonariusza CBŚP". Dzielnicowy przybliżył  sposoby działania przestępców i zaapelował o zimną krew w przypadku odebrania takiego telefonu. Podkreślił, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie gotówki czy innych kosztowności, które miałyby być wykorzystywane podczas akcji rozbicia jakiejś grupy przestępczej.

Wizyta w świetlicy OSP W Krowiarkach zakończyła się dyskusją z mieszkańcami. Przekazywali oni mundurowym swoje uwagi i sugestie na temat zaobserwowanych zagrożeń oraz dopytywali o sposoby radzenia sobie z nimi zgodne z przepisami.

Warto podkreślić, że bezpieczeństwo mieszkańców powiatu raciborskiego jest priorytetem dla policjantów, jak i władz lokalnych samorządów. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w organizację debaty oraz mieszkańcom za tak liczne przybycie i aktywne uczestnictwo.