2018 - rok pieszego

,,Bezpieczne ferie 2018” z Policją – wizyta klas mundurowych ZSOMS w raciborskiej komendzie

Komendę Powiatową Policji w Raciborzu odwiedzili wczoraj uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Podczas wizyty, młodzież zapoznała się m.in. z zasadami użycia przez Policję środków przymusu bezpośredniego podczas wystąpienia zbiorowych naruszeń porządku w czasie zabezpieczania imprez masowych. Uczniowie klas mundurowych, mieli okazję poznać nie tylko teoretyczny aspekt pracy policjanta, ale także zapoznać się z zasadami rekrutacji do służby w Policji. W programie znalazł się także pokaz formowania szyków policyjnych w pododdziałach zwartych. Młodzi adepci sztuki policyjnej, po wysłuchaniu zasad związanych z bezpieczeństwem mogli sami formować policyjne szyki. Wizycie uczniów ZSOMS towarzyszyła świetna atmosfera połączona z dużym zaangażowaniem młodzieży. Spotkania te, na dobre wpisały się w kalendarz działań szkoleniowych raciborskiej policji. Ponadto w trakcie spotkania mundurowi przestrzegali młodzież przed zagrożeniami jakie mogą wystąpić w trakcie zimowego wypoczynku w ramach akcji ,,Bezpieczne ferie 2018”