2018 - rok pieszego

Bezpieczne ferie w Turzu z kuźniańskim dzielnicowym i ,,Sznupkiem”

W poniedziałek kuźniański dzielnicowy spotkał się z dziećmi i ich opiekunami w Wiejskim Ośrodku Kultury w Turzu. Wizyta mundurowego związana była z trwającymi feriami oraz omówieniem sposobów ich bezpiecznego spędzenia.

Najmłodsi narażeni są na szereg zagrożeń, którym zapobiec można dzięki przestrzeganiu kilku podstawowych zasad. Dlatego policjanci czuwając nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas ferii kontrolują miejsca wypoczynku, ale również spotykają się z dziećmi i rozmawiają z nimi na tematy dotyczące bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Podczas poniedziałkowej wizyty w Wiejskim Ośrodku Kultury w Turzu  dzielnicowy rozmawiał z pociechami na temat bezpieczeństwa w domu, bezpiecznego korzystania z internetu jak również podczas zimowych zabaw na podwórku.  Ponadto mundurowy przypomniał o bezpieczeństwie pieszego i rowerzysty oraz jak ważną rolę dla bezpieczeństwa pieszych ogrywa używanie elementów odblaskowych. Specjalną ciekawostką dla milusińskich był udział w prelekcji ,,Sznupka” maskotki śląskiej policji. Na zakończenie wszyscy uczestniczy pogadanki otrzymali odblaski. Pogadanka zakończyła się zgodnym stwierdzeniem młodzieży, że udane ferie to takie, które są bezpieczne.