Statystyki zdarzeń drogowych

Zdarzenia drogowe zaistniałe na terenie woj. śląskiego

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 W 2016 roku na drogach województwa śląskiego odnotowano 3632 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 255 osób, a 4290 doznało obrażeń ciała. Zgłoszono Policji 49509 kolizji drogowych (dane aktualne na dzień 11.01.2017 r. z Systemu Analitycznego).