Statystyki zdarzeń drogowych

Zdarzenia drogowe zaistniałe na terenie woj. śląskiego

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 na drogach województwa śląskiego w okresie 12 miesięcy 2011r., 2012r. i 2013r.

 

 

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Okres

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Ilość

5041

4680

4519

347

336

265

6129

5714

5486

44721

41239

44590