Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Spotkanie z Przedszkolakami

W dniu 13 listopada 2012 roku przedstawiciel raciborskiej Policji odwiedził przedszkolaków z Przedszkola nr . 5 w Raciborzu .


W dniu 13 listopada 2012 roku przedstawiciel raciborskiej Policji odwiedził przedszkolaków z Przedszkola nr . 5 w Raciborzu . 

Spotkanie zorganizowane było cyklicznie w ramach prowadzonej kampanii ,, Rok Pieszego 2012 ,,. Celem spotkania było omówienie przepisów ruchu drogowego dotyczących poruszania się pieszo czy tez rowerem, a także bezpiecznego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego przewozu dzieci w samochodzie. Ponadto najmłodszym zostały omówione zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach dnia codziennego w jakich może znaleźć się przedszkolak i co zrobić aby nie zostać poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Dzieci wykazały się dużą wiedzą , a także aktywnością. Jako atrakcje dla najmłodszych Policjant przekazał kolorowanki ufundowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji ,, IPA,,. Wizytę zakończono pamiątkowymi fotografiami.