Komisariat Policji Krzyżanowice - Krzyżanowice - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Krzyżanowice

Komisariat Policji Krzyżanowice

Komisariat Policji w Krzyżanowicach ul. Tworkowska 10 47-450 Krzyżanowice, woj. Śląskie tel. 32 467 66 12, fax 32 467 66 14 e-mail: krzyzanowice@raciborz.ka.policja.gov.pl

W Komisariacie nie funkcjonuje całodobowa służba dyżurna pełniąca

służbę na stanowisku kierowania

 

Komendant Komisariatu: podkom. mgr Piotr Wądołowski, tel. 32 46766 13

 

W SPRAWACH m. in.:

 

1) zasięgania informacji o możliwości udzielenia pomocy przez policjantów,

2) przyjmowania przez policjantów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

lub wykroczenia

 

można przyjść do Komisariatu w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.00 do 14.00.

Celem przyjścia do Komisariatu i obsługi przez policjanta po godz. 14.00, zaleca się telefonicznie ustalić, czy na popołudniowej zmianie pełni służbę policjant Zespołu Kryminalnego.

 

W przypadku potrzeby zgłoszenia interwencji należy dzwonić na numer telefonu alarmowego 997 lub 112. W tym wypadku zgłasza się odpowiednio: obsługa stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu bądź operator numeru 112 z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach (w tym wypadku zgłoszenie jest przekazywane na stanowisko kierowania KPP w Raciborzu, gdzie policjant wysyła właściwy miejscowo patrol do obsługi zgłoszenia).

 

Stanowisko kierowania KPP Racibórz:

dyżurny: 32 4594255

zastępca dyżurnego: 32 4594200.