Kalendarz imprez

Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie w PWSZ

W dniu 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00 na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przy ulicy Juliusza Słowackiego 57 odbędzie się impreza profilaktyczno-edukacyjna pod nazwą „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Spotkanie to będzie miało charakter debaty. Impreza została objęta Honorowym Patronatem przez Starostę Raciborskiego, Prezydenta Miasta Racibórz oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Współorganizatorami są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Do współpracy zaproszono: Śląsko Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.

            Celem przedsięwzięcia jest  kształtowanie właściwych postaw wśród młodych kierowców w wieku 18 – 24 lat, w szczególności poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz napiętnowanie zachowań negatywnych, w tym prowadzenia pojazdów pod działaniem alkoholu i środków odurzających.

            Scenariusz przewiduje udział młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów PWSZ. Poza zajęciami teoretycznymi uczestnicy będą mogli między innymi skorzystać z symulatora dachowania i jazdy samochodem.