Kalendarz imprez

"Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii II Edycja"

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w prelekcji, debacie która odbędzie się 19 października 2015 roku w godzinach 8.30-12.00 w Sali Widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina. Zaplanowane spotkanie to element programu prewencyjnego: „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii” II Edycja. Honorowy Patronat nad projektem objął Komendant Wojewódzki Policji: nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Obecna sytuacja Polaków w Holandii, ogrom problemów z jakimi się borykają na terenie tego kraju oraz problemy samej administracji holenderskiej – przede wszystkim Policji i prokuratury, w sytuacjach kiedy obywatel RP staje się ofiarą przestępstwa lub co gorsza wchodzi w konflikt z prawem, są główną przesłanką do podjęcia działań mających na celu poprawę obecnej sytuacji.

Pomysł na program powstał dzięki możliwościom, jakie stworzył projekt pt. „Wymiana wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji z zakresu wspólnych działań o charakterze międzynarodowym”, jest kontynuacją poprzedniego programu o tej samej nazwie zrealizowanego w 2014 roku. Dedykowany jest do osób, które dopiero wejdą na rynek pracy - czyli młodzieży ostatnich klas szkół średnich i zawodowych, studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, a także do nauczycieli szkól ponad gimnazjalnych powiatu raciborskiego i wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Główne cele programu to:
- podniesienie świadomości prawnej obywateli RP z terenu powiatu raciborskiego dotyczącej kwestii pracy na terenie Holandii;
- ograniczenie ilości przestępstw związanych z wyzyskiem, zmuszaniem do prostytucji, zmuszaniem do pracy obywateli polskich pracujących w Holandii.

Podmioty współuczestniczące w realizacji programu:

- Starosta Powiatu Raciborskiego;
- Prezydenta Miasta Raciborza;
- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu;
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu;
- Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,

- Raciborskie Centrum Kultury.

Do udziału w przedsięwzięciu w charakterze prelegentów zaproszono przedstawicieli Policji Holenderskiej oraz przedstawicieli holenderskich organizacji pozarządowych, statutowo zajmujących się przedmiotowym zagadnieniem.

Spotkanie o tej samej tematyce, ale tylko dla grona pedagogicznego powiatu raciborskiego  odbędzie się 19 października 2015 roku w godzinach 13.30 do 15.00 na sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu.