Kalendarz imprez

Zapraszamy na V Zimowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Raciborzu

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu zaprasza do udziału w V Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz: 09.00 w hali widowiskowo-sportowej OSiR „Arena Rafako" w Raciborzu.

V Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w hali widowiskowo-sportowej OSiR „Arena Rafako" w Raciborzu. W turnieju wezmą udział 4-osobowe drużyny składające się z uczniów klas IV – VI chętnych szkół podstawowych z terenu powiatu raciborskiego. Każdą szkołę mogą reprezentować jedna lub dwie drużyny. Zawodnik z danej drużyny bierze udział w jednej spośród następujących konkurencji: test wiedzy o ruchu drogowym (20 pytań z zasad i przepisów ruchu drogowego), jazda rowerem na czas, jazda rowerem po torze przeszkód, strzelanie do tarczy przy użyciu trenażera laserowego, resuscytacja krążeniowo - oddechowa. O udziale członka drużyny w danej konkurencji decyduje losowanie przeprowadzone przez sędziów, z wyjątkiem resuscytacji krążeniowo – oddechowej, gdzie drużyna wyznacza swojego reprezentanta.

 

V. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 

Klasyfikację końcową drużyny ustala się poprzez dodanie miejsc zajętych przez jej zawodników we wszystkich konkurencjach. Zwycięża drużyna, która w sumie uzyska najniższą wartość. W przypadku uzyskania jednakowej sumy przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się pod uwagę w kolejności wyniki uzyskane za:


1. odpowiedzi na pytania testowe

2. jazdę na czas

3. jazdę po torze przeszkód

4. strzelanie

5. resuscytację

ORGANIZATORZY TURNIEJU

- Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

 

Do udziału zapraszamy dziennikarzy.