Komendant Powiatowy - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Kierownictwo

Komendant Powiatowy

Komendant Powiatowy Policji
w Raciborzu

insp. mgr Łukasz Krebs
 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Raciborzu 

p.o. nadkom. mgr Jarosław Gorzawski