Wiadomości

Wspólne warsztaty raciborskich policjantów ze studentami PWSZ

Data publikacji 13.05.2015

W Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu przeprowadzone zostały warsztaty dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W spotkaniach uczestniczyła młodzież z kierunku filologii angielskiej, germańskiej, czeskiej. Celem spotkania było omówienie absolwentom raciborskiej uczelni procedur obowiązujących podczas przesłuchania z wymogiem udziału tłumacza.

Przedstawiciel raciborskiej drogówki aspirant sztabowy Grzegorz Mederski  uczestniczył w symulowanych przesłuchaniach świadka lub osoby pokrzywdzonej w wypadku samochodowym. W warsztatach uczestniczyli również studenci, których zadaniem było odgrywanie roli świadka lub pokrzywdzonego. Powagi i realizmu spotkań dodawał udział pracownika Instytutu Neofilologii mającego uprawnienia tłumacza przysięgłego lub też będącego biegłym tłumaczem pracującym na rzecz policji. Zajęcia warsztatowe prowadzone w naturalnych warunkach raciborskiej komendy miały ogromną wartość dla studentów jak również dla raciborskich mundurowych, którzy w codziennym życiu wykonują takie same czynności z uczestnikami wypadków drogowych.