Dzielnicowy z pasją - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Wiadomości

Dzielnicowy z pasją

Data publikacji 17.03.2017

Dzielnicowi, to tak zwani policjanci pierwszego kontaktu. Do nich w pierwszej kolejności zgłaszają się mieszkańcy ze swoimi problemami. A problemy te są bardzo różne. Wśród wielu zagadnień, którymi zajmują się dzielnicowi, są m.in. przeciwdziałanie przemocy domowej oraz konflikty sąsiedzkie. Policjanci dokładają wszelkich starań, by pomóc mieszkańcom rozwiązać ich problem.

Dla policjanta dzielnicowego problemy lokalnej społeczności są doskonale znane. Dzielnicowy pomaga w rozwiązywaniu codziennych, nawet błahych rozterek mieszkańców, którzy zwracają się do nich z prośbą o pomoc. Dzięki temu zaufaniu mieszkańców dzielnicowy doskonale zna specyfikę rejonu, o który się troszczy. Policjant ten musi wiedzieć, gdzie w okolicy są miejsca niebezpieczne i na jakie zagrożenia mogą być narażeni okoliczni mieszkańcy. Co więcej, powinien mieć rozeznanie, kto może takie zagrożenie stwarzać i potrafić im przeciwdziałać. Dzielnicowi pomagają także ofiarom przestępstw i wcielają w życie program zapobiegania przemocy w rodzinie. W zakresie przeciwdziałania przestępczości oraz profilaktyki dzielnicowi współpracują ze szkołami, przedszkolami, urzędem miasta oraz ośrodkami pomocy społecznej.

Wśród raciborskich dzielnicowych na uwagę zasługuje osoba mł. asp. Marcina Wróblewskiego, który nie tylko jest oddanym służbie policjantem, ale ma także ciekawe hobby poza pracą. Od 2000 roku ćwiczy on Taekwondo. Jest również instruktorem i po służbie prowadzi zajęcia z dziećmi. Policjant przekazując wzorce godne naśladowania wśród najmłodszych, pragnie jednocześnie skupić ich zainteresowania na sporcie i odciągnąć od niebezpieczeństw. W tutejszej komendzie jest także instruktorem taktyki i technik interwencji, przygotowuje konspekty szkoleń dla policjantów i prowadzi egzaminy sprawnościowe. Posiadane przez niego umiejętności wielokrotnie były przydatne w codziennej służbie. Ponadto dzielnicowy współorganizował i prowadził zajęcia z samoobrony dla kobiet z powiatu raciborskiego, również tych, które zostały dotknięte przemocą w rodzinie. Na uwagę zasługuje fakt, że jego ciężką pracę na rzecz społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków, dostrzegli mieszkańcy, oddając głos na Marcina Wróblewskiego w plebiscycie na najlepszego dzielnicowego, w którym zwyciężył. W swojej pracy młodszy aspirant doskonale realizuje priorytety zgodne z założeniami akcji ,,Dzielnicowy bliżej nas”.

  • Marcin z dziećmi po treningu pamiątkowa fotografia
  • Marcin dzielnicowy z pucharami