Dodatkowe policyjne patrole w Raciborzu - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Wiadomości

Dodatkowe policyjne patrole w Raciborzu

Data publikacji 14.07.2017

Wczoraj w Urzędzie Miasta w Raciborzu odbyło się spotkanie kierownictwa raciborskiej policji z Prezydentem Miasta Raciborza Mirosławem Lenkiem. Raciborską jednostkę reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Krzysztof Żołądek wraz z naczelnikami Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Spotkanie dotyczyło dodatkowych policyjnych patroli w mieście.

Powodem wizyty stróżów prawa w magistracie, było omówienie zadań i wskazanie miejsc, które będą w najbliższych dniach objęte wzmożoną kontrolą mundurowych. Od połowy lipca br. bowiem zwiększy się liczba policyjnych patroli w Raciborzu. To efekt współpracy raciborskiej komendy z władzami miasta, które sfinansują ponadnormatywne służby mundurowych. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu  insp. Łukasz Krebs podpisał z Prezydentem Miasta Racibórz Mirosławem Lenkiem porozumienie dotyczącego ponadnormatywnych służb raciborskich policjantów. Zgodnie z porozumieniem, miasto sfinansuje dodatkowe służby patrolowe mundurowych z raciborskiej komendy. Na ten cel magistrat przekazał kwotę 20 tysięcy złotych. Kwota ta pozwala na wystawienie ponad 60 dodatkowych, dwuosobowych patroli pieszych, jak również patroli zmotoryzowanych z drogówki, z uwzględnieniem sugestii mieszkańców, aby zwiększyć kontrole prędkości na drogach powiatu raciborskiego. Od lat służby ponadnormatywne stanowią jeden z elementów budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Charakteryzują się tym, że policjanci pełnią je ponad planowanym, ustawowym czasem służby. Podczas patroli mundurowi realizują wszystkie ustawowe zadania przewidziane w Ustawie o Policji i innych aktach prawnych. Służby pełnione są przez umundurowanych policjantów przede wszystkim, w formie patroli pieszych. Mundurowi dodatkowo zostaną skierowani w okolice raciborskiego Rynku, Parku Zamkowego od czwartku do niedzieli na drugich zmianach, co wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. W spotkaniu uczestniczył również Komendant Straży Miejskiej Wiesław Buczyński, który wesprze działania policji udziałem strażników miejskich.