Wiadomości

Raciborscy mundurowi i Sanepid promują bezpieczeństwo w trakcie wypoczynku zimowego

Data publikacji 09.02.2018

W dalszym ciągu raciborscy policjanci wspólnie z Sanepidem prowadzą połączone działania w zakresie profilaktyki na temat szkodliwości środków odurzających i bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku w ramach akcji ,,Bezpieczne ferie 2018”. W tym celu młodszy aspirant Edyta Mazur spotkała się z młodzieżą wypoczywającą podczas ferii w klubie osiedlowym ,,Cegiełka „ w Raciborzu oraz Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Tematem pogadanek były zagadnienia dotyczące tzw. dopalaczy oraz bezpiecznego wykorzystania czasu podczas tegorocznych ferii.

Policjanci z raciborskiej komendy wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu przeprowadzili zajęcia dla dzieci biorących udział w letnim wypoczynku zorganizowanym  przez klub osiedlowy ,,Cegiełka” w Raciborzu oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Prelegenci omówili zasady odpowiedzialności karnej osób nieletnich, związanej zwłaszcza z zażywaniem i posiadaniem środków odurzających.  Funkcjonariusze uświadamiali słuchaczy, iż ryzykowne zachowania nastolatków i eksperymentowanie na tym etapie mogą doprowadzić do konsekwencji długotrwałych, nieodwracalnych, a czasem również zagrażających życiu. Uczestnicy spotkania podczas zajęć mieli także okazje wysłuchać założeń Kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”, Bezpieczne ferie 2018 i Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku, Rok Pieszego 2018”. Kampania realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ciekawostką specjalnie przygotowaną dla dzieci i młodzieży były warsztaty z użyciem ,,Alkogogli”.