Wiadomości

Niskie temperatury źródłem niebezpieczeństwa dla bezdomnych

Data publikacji 14.02.2018

Temperatura, szczególnie w nocy jest już coraz niższa. Zapowiadane są kolejne spadki temperatury powietrza. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażone osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

Policjanci podczas swej służby sprawdzają miejsca, w których mogą nocować osoby bezdomne. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki, piwnice i strychy starych kamienic. Bezdomni, by się rozgrzać, bardzo często w takich miejscach rozpalają ogniska - bywa to bardzo niebezpieczne. Funkcjonariusze odnajdujący takie osoby zawsze proponują przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach. Jeśli ktoś zauważy osobę bezdomną, która może potrzebować pomocy nie należy zwlekać, tylko jak najszybciej wykręcić numer alarmowy.


Na wychłodzenie organizmu są także szczególnie narażone osoby starsze. Jeśli znamy kogoś starszego, żyjącego samotnie, nie wstydźmy się sprawdzić i spytać czy potrzebuje naszej pomocy. Należy pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna.

.Apelujemy do mieszkańców Raciborza aby powiadomili odpowiednie służby o każdej osobie, która mogłaby się znaleźć w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu.

Informacje o osobach samotnych i bezdomnych zwłaszcza w chwili zagrożenia ich życia bądź zdrowia należy przekazywać wszystkim służbom i instytucjom posiadającym w swoich kompetencjach pomoc stałą lub doraźną dla tych osób.

 

Wymienionymi instytucjami oprócz Policji i Straży Miejskiej w każdym mieście jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Oprócz tych instytucji na terenie niektórych miast funkcjonują Fundacje, Stowarzyszenia i Organizacje Aby pomóc osobom samotnym (zwłaszcza starszym), oraz bezdomnym prosimy zgłaszać każdy taki przypadek Policji bądź Straży Miejskiej całodobowo pod bezpłatne numery telefonu 997 lub 112.