Podziękowania insp. mgr Łukasza Krebsa - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Wiadomości

Podziękowania insp. mgr Łukasza Krebsa

Data publikacji 09.07.2018

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. mgr Łukasz Krebs składa serdeczne podziękowania za udział wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili tegoroczne obchody Święta Policji w Raciborzu.

Dziękuję również, że tak szczodrze odpowiedzieli na prośbę, aby zamiast kwiatów ofiarować słodycze i pluszaki, które zostaną w najbliższym czasie przekazane wychowankom jednej z raciborskich placówek.