Wiadomości

Policyjne działania pn. Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Data publikacji 12.07.2018

Dziś od wczesnych godzin porannych na terenie Raciborza policjanci drogówki przeprowadzą akcję pod nazwą „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Działania trwają od godz. 6.00 do 20.00. W ich czasie wykorzystany zostanie specjalistyczny sprzęt, między innymi nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Planowane działania policyjne  mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych i są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.