Akcja Znicz 2018 - zmiany w organizacji ruchu! - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Wiadomości

Akcja Znicz 2018 - zmiany w organizacji ruchu!

Data publikacji 30.10.2018

Raciborska drogówka przypomina wszystkim kierującym. W okresie od 1 do 2 listopada, w związku ze wzmożonym ruchem drogowym w okolicy cmentarzy na terenie Raciborza wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu rejon cmentarzy :

Wszystkim kierowcom przypominamy o zmianach organizacji ruchu w okolicach raciborskich nekropolii.

Cmentarz Jeruzalem

1.11 odcinek ul. Ocickiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 (ul. Starowiejska) do skrzyżowania z ul. Koszalińską zostanie wyłączony z ruchu. Prawo do przejazdu będą miały jedynie: autobusy zorganizowanego transportu zbiorowego i pojazdy, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Prosimy o parkowanie samochodów na miejscach utwardzonych na parkingu Jeruzalem I przy ul. Jana Pawła II (plac naprzeciwko kościoła Matki Bożej)

Brzezie

Od 1.11 – 4.11 na ulicy Strażackiej (w kierunku od ulicy Pogrzebieńskiej do ulicy Bitwy Olzańskiej) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Markowice

Od 1.11 -4.11  od drogi wojewódzkiej nr 919 w kierunku cmentarza oraz od ulicy Jordana w kierunku cmentarza będzie wprowadzony zakaz wjazdu.

Apelujemy do wszystkich posiadaczy pojazdów mieszkających w pobliżu cmentarzy lub mogących korzystać z komunikacji miejskiej o niekorzystanie w tych dniach ze swoich pojazdów. Apelujemy również do wszystkich kierowców, którzy będą poruszać się swoimi pojazdami w okolicach cmentarzy o bezwzględne wykonywanie poleceń  policjantów oraz innych służb zajmujących się kierowaniem ruchu. Ponadto Apelujemy do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności.

Informacja dotycząca kursowania komunikacji miejskiej w Dniu Wszystkich Świętych :


W środę 31 października – komunikacja miejska kursuje jak w dni robocze.W czwartek 1 listopada „Wszystkich Świętych” – autobusy komunikacji miejskiej kursują jak w dni świąteczne.  Dodatkowo przedsiębiorstwo uruchamia następujące linie:

- Nr „3bis”,  początek kursowania godz. 11:35 z Dworca,  zakończenie 20:05,  częstotliwość kursowania co pół godziny. 

- Nr „A”,  początek kursowania godz. 9:55 z Dworca,  zakończenie 18:25,  częstotliwość kursowania co  godzinę. 

- Oraz BEZPŁATNĄ linię  Nr „J” – Cmentarz Jeruzalem,  kursującą na trasie:  Opawska Parking Lidl –  Plac Konstytucji 3Maja – Cmentarz Jeruzalem – Opawska Parking Lidl,  początek kursowania godz. 8:00,  zakończenie 20:00,  częstotliwość kursowania co 15 minut.  


W piątek 2 listopada „Zaduszki” – komunikacja miejska kursuje jak w dni robocze. 


Uwaga:
W związku z wprowadzeniem dla autobusów komunikacji miejskiej na ul. Ocickiej ruchu jednokierunkowego, odjazdy autobusów tych linii z przystanku Ocicka Cmentarz w kierunku miasta odbywać się będą objazdem przez dzielnicę Ocice.