Wiadomości

Policjanci i strażacy sprawdzają miejsca przetwarzania odpadów

Data publikacji 17.04.2019

Raciborscy dzielnicowi wspólnie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej wczoraj dokonali kontroli kilku spółek na terenie miasta zajmujących się przetwarzaniem odpadów wtórnych. Wspólne działania mundurowych miały na celu skontrolowanie firm pod kątem legalności i prawidłowości funkcjonowania, a także bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej składowanych odpadów.

Wczoraj, raciborscy policjanci wspólnie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej z Raciborza dokonali kontroli kilku  spółek mających swoje siedziby się na terenie Raciborza, zajmującej się przetwarzaniem odpadów wtórnych. Te wspólne działania miały na celu skontrolowanie firm pod kątem legalności oraz prawidłowego  funkcjonowania, a także w zakresie ochrony przeciwpożarowej składowanych odpadów w obiekcie.

Raciborscy stróże prawa na bieżąco nadzorują problem składowisk odpadów oraz nielegalnych wysypisk śmieci, m.in. jednym z zadań jakie spoczywa na dzielnicowych jest kontrola pustostanów, w których mogą znajdować się nielegalne składowiska. Policjanci innych pionów zajmują się m.in. kwestią wymogów technicznych, odpowiedniego składowania a także prawidłowości i legalności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

W najbliższym czasie policjanci zapowiadają kolejne tego typu kontrole, które mają przyczynić się do poprawy ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego.

  • Raciborscy dzielnicowi wspólnie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej wczoraj dokonali kontroli kilku spółek na terenie miasta zajmujących się przetwarzaniem odpadów wtórnych.
  • Raciborscy dzielnicowi wspólnie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej wczoraj dokonali kontroli kilku spółek na terenie miasta zajmujących się przetwarzaniem odpadów wtórnych.
  • Raciborscy dzielnicowi wspólnie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej wczoraj dokonali kontroli kilku spółek na terenie miasta zajmujących się przetwarzaniem odpadów wtórnych.
  • Raciborscy dzielnicowi wspólnie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej wczoraj dokonali kontroli kilku spółek na terenie miasta zajmujących się przetwarzaniem odpadów wtórnych.