Wiadomości

Wspólna akcja kuźniańskich dzielnicowych z sołtysami

Data publikacji 30.04.2019

Wynikiem wspólnej inicjatywy Komendanta Komisariatu Policji kom. Marka Ryszki i Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Pawła Machy były poszukiwania dzikich składowisk śmieci i niebezpiecznych odpadów. Akcja została zorganizowana w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska. W działaniach uczestniczyli kuźniańscy dzielnicowi wspierani przez lokalnych sołtysów, a kontrole prowadzone były na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

Wspólne działania miały na celu kontrole pustostanów oraz miejsc, w których mogły by zostać pozostawione niebezpieczne odpady stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Akcja swój początek miała miejsce w gabinecie Komendanta Marka Ryszki, gdzie zaproszeni goście omówili plan działania jak również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie pomocne do zgłaszania różnego rodzaju nieprawidłowości w tym związanych także z nielegalnymi składowiskami śmieci i niebezpiecznych odpadów. W trakcie prowadzonych kontroli nie ujawniono żadnych nieprawidłowości jednakże akcję będą cykliczne i są planowane kolejne wspólne działania w najbliższym czasie.

Kontrole takowe mają przyczynić się do poprawy ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego.