Wiadomości

Raciborski policjant na przedwakacyjnej pogadance w klubie Strefa

Data publikacji 19.06.2019

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przedstawiciel raciborskiej Policji zawitał do klubu dla młodzieży ,,Strefa’’. Wizyta związana była z nadchodzącymi wakacjami w ramach prowadzonych działań ,,Bezpieczne wakacje, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą’’. Podczas spotkania mundurowy rozmawiał z młodzieżą o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach. Omówiono zasady bezpieczeństwa w trakcie wakacyjnego wypoczynku nad wodą.

Słuchacze dowiedzieli się też min. kim jest osoba nieletnia w świetle przepisów, od kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność prawna nieletnich, na jakich zasadach odpowiada nieletni za popełnione czyny karalne, jakie konsekwencje niesie ze sobą nieprzestrzeganie prawa przez młodych ludzi w przyszłości, czy jakie są procedury postępowania z nieletnimi. Aspirant omówił także z uczestnikami pogadanki zjawisko demoralizacji, czym jest i jakie zagrożenia wiążą się z niedostosowaniem społecznym.  Nie pominięto również  katalogu najczęściej popełnianych przestępstw min. na terenie szkół. Aby teorii nie było za dużo i żeby wiedza lepiej utkwiła w pamięci uczniów całość okraszona była przykładami z codziennej służby.  Nie zabrakło również informacji o bezpieczeństwie w internecie oraz o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencji prawnych związanych z ich posiadaniem i sprzedażą jak również omówiony został problem  dyskryminacji innych osób. Problem narkotyków i dopalaczy został omówiony w ramach kampanii MSWiA o nazwie ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, natomiast ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

  • Policjant rozmawia z dziećmi w klubie Strefa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji w różnych sytuacjach