Wiadomości

Raciborscy mundurowi promowali ,,Bezpieczne lato na wsi” w Samborowicach

Data publikacji 03.07.2019

Raciborscy policjanci wspólnie z Sanepidem, oraz przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych spotkali się z uczestnikami obozu strażacko-turystycznego w Samborowicach. Tematem pogadanek z młodzieżą były zagadnienia dotyczące tzw. dopalaczy oraz bezpiecznego wykorzystania czasu na wsi podczas tegorocznych wakacji w ramach działań ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Prelegenci omówili zasady odpowiedzialności karnej osób nieletnich, związanej zwłaszcza z zażywaniem i posiadaniem środków odurzających.  Funkcjonariusze uświadamiali słuchaczy, iż ryzykowne zachowania nastolatków i eksperymentowanie na tym etapie mogą doprowadzić do konsekwencji długotrwałych, nieodwracalnych, a czasem również zagrażających życiu. . Problem narkotyków i dopalaczy został omówiony w ramach kampanii MSWiA o nazwie ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, natomiast ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Uczestnicy spotkania podczas zajęć mieli także okazje wysłuchać założeń Kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”  ,Bezpieczne wakacje i Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Kampania realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto Policjanci z przedstawicielami instytucji  omówili zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem na wsi. Treści teoretyczne uzupełniali przykładami niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży, które znają z codziennej służby. Informacje te są ważne szczególnie podczas wakacji, w czasie których młodzież mając dużo wolnego czasu nie zawsze spędza go w sposób konstruktywny. Omówiono także wśród uczniów temat handlu ludźmi i pracy za granicą oraz zagrożeń wynikających z cyberprzestępczości. Nie zabrakło także informacji dotyczących przemocy i agresji wśród uczniów oraz konsekwencji prawnych grożących uczniom w momencie zaistnienia takiego zdarzenia.

  • Raciborscy policjanci wspólnie z Sanepidem, oraz przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych spotkali się z uczestnikami obozu strażacko-turystycznego w Samborowicach. Tematem pogadanek z młodzieżą były zagadnienia dotyczące tzw. dopalaczy oraz bezpiecznego wykorzystania czasu na wsi podczas tegorocznych wakacji w ramach działań ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
  • Raciborscy policjanci wspólnie z Sanepidem, oraz przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych spotkali się z uczestnikami obozu strażacko-turystycznego w Samborowicach. Tematem pogadanek z młodzieżą były zagadnienia dotyczące tzw. dopalaczy oraz bezpiecznego wykorzystania czasu na wsi podczas tegorocznych wakacji w ramach działań ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
  • Raciborscy policjanci wspólnie z Sanepidem, oraz przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych spotkali się z uczestnikami obozu strażacko-turystycznego w Samborowicach. Tematem pogadanek z młodzieżą były zagadnienia dotyczące tzw. dopalaczy oraz bezpiecznego wykorzystania czasu na wsi podczas tegorocznych wakacji w ramach działań ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
  • Raciborscy policjanci wspólnie z Sanepidem, oraz przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych spotkali się z uczestnikami obozu strażacko-turystycznego w Samborowicach. Tematem pogadanek z młodzieżą były zagadnienia dotyczące tzw. dopalaczy oraz bezpiecznego wykorzystania czasu na wsi podczas tegorocznych wakacji w ramach działań ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.