Wiadomości

POLICYJNE ATRAKCJE W TRAKCIE EVENTU ,,BEZPIECZNE WAKACJE Z RODZINĄ” W KUŹNI RACIBORSKIEJ

Data publikacji 08.07.2019

W piątek na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej odbyło się wyjątkowe spotkanie dzieci i młodzieży z Policją. Organizatorem eventu był Śląski Urząd Wojewódzki. Do współpracy przyłączyła się Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – Wydział Prewencji oraz raciborscy i kuźniańscy stróże prawa. Impreza realizowana była w ramach programu rządowego ,,Bezpieczne wakacje z rodziną”. Wśród przedstawicieli różnych instytucji swoje stoisko tematyczne zaprezentowali raciborscy policjanci wspierani przez dzielnicowych z kuźniańskiego komisariatu.

Głównym celem wydarzenia było spotkanie przedstawicieli Policji z dziećmi i ich rodzicami w celu omówienia  szeroko pojętego bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz w trakcie trwających wakacji. Wszystko w ramach kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. W  czasie spotkań mundurowi  omówili zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem. Treści teoretyczne uzupełniali przykładami niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży, które znają z codziennej służby. Informacje te są ważne szczególnie podczas wakacji, w czasie których młodzież mając dużo wolnego czasu nie zawsze spędza go w sposób konstruktywny. Omówiono także wśród uczestników  rady dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, handlu ludźmi i pracy za granicą oraz zagrożeń wynikających z cyberprzestępczości. Nie zabrakło także informacji dotyczących przemocy i agresji wśród uczniów oraz konsekwencji prawnych grożących uczniom w momencie zaistnienia takiego zdarzenia. Problem narkotyków i dopalaczy został omówiony w ramach kampanii MSWiA o nazwie ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, natomiast ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Na uczestników spotkań z mundurowymi czekało wiele atrakcji w tym możliwość zobaczenia policyjnego sprzętu, radiowozu oraz pokonanie specjalnie przygotowanego toru przy użyciu alkogogli i narkogogli.

  • Policjanci prezentują wśród odwiedzających gości policyjne stanowisko pokazują sprzęt i wyposażenie radiowozu
  • Policjanci prezentują wśród odwiedzających gości policyjne stanowisko pokazują sprzęt i wyposażenie radiowozu
  • Policjanci prezentują wśród odwiedzających gości policyjne stanowisko pokazują sprzęt i wyposażenie radiowozu
  • Policjanci prezentują wśród odwiedzających gości policyjne stanowisko pokazują sprzęt i wyposażenie radiowozu
  • Dzieci przymierzają policyjne wyposażenie używane podczas imprez masowych
  • Dzieci przymierzają policyjne wyposażenie używane podczas imprez masowych
  • Dzieci przymierzają policyjne wyposażenie używane podczas imprez masowych
  • Dzieci przymierzają policyjne wyposażenie używane podczas imprez masowych