Wiadomości

Szkolenie z mediacji w ramach Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji 2019

Data publikacji 15.10.2019

Wczoraj w raciborskiej komendzie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji 2019 odbyło się szkolenie dla Policjantów. Gości przywitał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu mł. insp. Krzysztof Żołądek wspólnie z Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu Marzeną Korzonek, która zainicjowała spotkanie. W szkoleniu uczestniczyło wielu znakomitych gości przedstawicieli różnych środowisk takich jak sędziowie, prokurator, mediatorzy i policjanci z różnych wydziałów. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy :

- „Mediacja w sprawach cywilnych”- SSR Marzena Korzonek- sędzia cywilny, Prezes Sądu.

- „Mediacja w sprawach rodzinnych i nieletnich”- SSR Ewa Kosiorowska-sędzia rodzinny, Wiceprezes Sądu, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

- „Mediacja w sprawach karnych”- SSR Jacek Lewicki, sędzia karny, Przewodniczący Wydziału II Karnego.

Nie zabrakło także głosu i dyskusji  z udziałem Zastępcy Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Raciborzu Jędrzeja Gruszkowskiego oraz mediatorów, której celem było wypracowanie praktycznych metod i narzędzi dla funkcjonariuszy policji do proponowania i promowania mediacji oraz oceny mediowalności spraw karnych i wykroczeniowych.

Ponadto Pani Prezes Sądu Marzena Korzonek przekazała stróżom prawa praktyczne informacji dot. listy mediatorów, dyżurów mediatorów, ulotek, wniosków o skierowanie do mediacji itp.

Szkolenie było odpowiedzią na postulat zgłoszony przez funkcjonariuszy Policji obecnych na debacie organizowanej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu i Bibliotekę Publiczną w dniu 16 października 2018 roku pt. „Praktyczne aspekty stosowania mediacji. Przyczyny niedostatecznej popularności i skuteczności mediacji. Określenie celów i działań mających na celu zwiększenie znajomości i efektywności mediacji.”  Szczególną uwagę prelegenci skierowali do dzielnicowych, gdyż to właśnie oni pełnią ważną rolę w propagowaniu idei mediacji oraz zwiększają jej popularność i skuteczność. W wielu przypadkach to dzielnicowi jako policjanci pierwszego kontaktu dowiadują się o konflikcie, co sprawia, że stanowią bardzo ważną rolę w procesie promowania i rozwoju procesu mediacji. To właśnie oni jako pierwsi informują zwaśnione strony o mediacji i możliwości rozwiązania konfliktu przed mediatorem. Podczas rozmowy goście omówili również praktyczne problemy mediacji jakie występują w życiu codziennym wszystkich instytucji. Na zakończenie prelegenci wspólnie z zaproszonymi gośćmi w czasie dyskusji określili zakres wspólnych działań mających na celu zwiększenie znajomości i efektywności mediacji wśród mieszkańców powiatu raciborskiego.

Pamiętajmy ! Mediacja to polubowna metoda rozwiązywania sporów. To próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów. Instytucja mediacji ma zastosowanie zarówno w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

-możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.
-okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego.
-szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Żródło : KPP Racibórz, Sąd Rejonowy Racibórz

 • Zastępca Komendanta Policji w Raciborzu wspólnie z Prezes Sadu wita gości na szkoleniu
 • Zaproszeni policjanci, mediatorzy, prokurator i sędziowie słuchają wykładu o mediacji
 • Zaproszeni policjanci, mediatorzy, prokurator i sędziowie słuchają wykładu o mediacji
 • Zaproszeni policjanci, mediatorzy, prokurator i sędziowie słuchają wykładu o mediacji
 • Goście słuchają wykładu o mediacji w tym raciborscy policjanci
 • Goście słuchają wykładu o mediacji w tym raciborscy policjanci
 • Raciborscy sędziowie omawiają sposoby mediacji w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach karnych
 • Raciborscy sędziowie omawiają sposoby mediacji w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach karnych
 • Slajd z tytułem szkolenia wyświetlany na ścianie
 • Slajd z opisem definicji co to jest mediacja
 • prezes Sadu w Raciborzu omawia proces mediacji w sprawach cywilnych
 • Plakat promujący tydzień mediacji