Kontrole autokarów przed wyjazdem wakacyjnym - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Wiadomości

Kontrole autokarów przed wyjazdem wakacyjnym

Data publikacji 26.06.2020

Raciborska drogówka informuje, że zgodnie z przyjętymi zasadami, policjanci na prośbę organizatora wyjazdu lub przewoźnika, dokonują kontroli autokarów w stałym miejscu tj.- na parkingu samochodowym w Raciborzu u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Karola.

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo w okresie wakacji, są kontrole autokarów wiozących zorganizowane grupy osób na wypoczynek. W czasie kontroli funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowców, dokumenty i stan techniczny pojazdów. Planując zorganizowany wyjazd dziecka i będąc zainteresowanym tym czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi, warto powiadomić policjantów o planowanym wyjeździe.  Zgodnie z przyjętymi zasadami kontrole autokarów prowadzone będą przez raciborską drogówkę w stałym miejscu - na parkingu samochodowym w Raciborzu u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Karola.

Organizator wyjazdu lub przewoźnik, podczas telefonicznego zgłoszenia, które powinno nastąpić do dwóch dni przed planowanym wyjazdem, zobowiązany jest do wskazania daty i godziny przyjazdu autobusu w miejsce kontroli. Należy wziąć pod uwagę, iż kontrola autobusu może trwać do 1 godziny. Zgłoszenia przyjmuje: sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu tel. 47 8556 290 (adres mailowy: rd@raciborz.ka.policja.gov.pl) lub zastępca dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu tel. 47 8556 200

 Przypominamy rodzicom i opiekunom, że jeśli na miejsce zbiórki podjedzie autokar, co do którego będą podejrzenia, że jest niesprawny albo też zachowanie kierowcy będzie wskazywało, że może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających - należy wówczas na miejsce wezwać Policję.

 Wykaz punktów kontroli na terenie całego kraju znajdziecie Państwo na stronie Komendy Główniej Policji.

Ponadto, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi e-usługę bezpiecznyautobus.gov.pl, która pozwala każdemu sprawdzić zarejestrowany pojazd, który przeznaczony jest do przewozu więcej niż 9 osób. Dzięki niej, za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej możemy dowiedzieć się, czy autokar, którym mamy podróżować my lub nasi najbliżsi:

    ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
    ma aktualne badanie techniczne oraz jaki był stan licznika pojazdu przy ostatnim przeglądzie,
    jaka jest nominalna liczba miejsc w danym pojeździe,
    nie figuruje jako wyrejestrowany lub kradziony.