Informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu - informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

ul. Bosacka 42
47-400   Racibórz

 TELEFON ALARMOWY: 997 lub 112

Telefony miejskie i adresy e-mail

Nazwa

Telefon
Fax
E-mail
Centrala telefoniczna
032 459 42 00
032 415 25 21
032 459 42 44

dyzurny@raciborz.ka.policja.gov.pl

Sekretariat Komendanta  032 459 42 12 032  459 42 14

komendant@raciborz.ka.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny  032 459 42 80 032  459 42 84

kryminalny@raciborz.ka.policja.gov.pl

Wydział do walki
z Przestępczością Gospodarczą
 032 459 42 70 032  459 42 74

pg@raciborz.ka.policja.gov.pl

Wydział Prewencji  032 459 42 60 032 459 42 64

prewencja@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Wydział Ruchu Drogowego 032 459 42 90 032 459 42 94

rd@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Zespół Łączności i Informatyki 032 459 42 41 do 247 032 459 42 54

teleinfoirmatyka@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Zespół Kadr i Szkolenia 032 459 42 22 lub 221  

 

kadry@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Zespół Zaopatrzenia 032 459 42 27 do 229  

 

zaopatrzenie@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Rewir Dzielnicowych

032 415 25 21
wew. 361 do 363

 032 459 42 64  
 Zespół Prezydialny

032 415 25 21
wew. 321

 032 459 42 14  
 Oficer Prasowy 032 459 42 59  

 

rzecznik@raciborz.ka.policja.gov.pl