Informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu - informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

ul. Bosacka 42
47-400   Racibórz

 TELEFON ALARMOWY: 997 lub 112

Telefony miejskie i adresy e-mail

Nazwa

Telefon
Fax
E-mail
Centrala telefoniczna

 47 8556 255

47 8556 200

47 8556 244

dyzurny@raciborz.ka.policja.gov.pl

Sekretariat Komendanta

Skrzynka ,,EPUAP,, 

 47 8556 212 47 8556 214

komendant@raciborz.ka.policja.gov.pl

368omnj3ke/skrytka

Wydział Kryminalny  47 8556 280 47 8556 284

kryminalny@raciborz.ka.policja.gov.pl

Wydział do walki
z Przestępczością Gospodarczą
 47 8556 270 47 8556 274

pg@raciborz.ka.policja.gov.pl

Wydział Prewencji  47 8556 260 47 8556 264

prewencja@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Wydział Ruchu Drogowego 47 8556 290 47 8556 294

rd@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Zespół Łączności i Informatyki 47 8556 241 do 247 47 8556 254

teleinfoirmatyka@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Zespół Kadr i Szkolenia 47 8556 222 lub 221  

 

kadry@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Zespół Zaopatrzenia 47 8556 227 do 229  

 

zaopatrzenie@raciborz.ka.policja.gov.pl

 Rewir Dzielnicowych

47 8556 361
wew. 361 do 366

 47 8556 264  
 Zespół Prezydialny

47 8556 321

 47 8556 214  
 Oficer Prasowy 47 8556 259  

 

rzecznik@raciborz.ka.policja.gov.pl