Telefon "10 minut" - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Telefon "10 minut"

Szanowni Państwo!

Jeżeli staliście się ofiarami przestępstwa i czekacie w jednostce Policji na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie dłużej niż 10 minut, to możecie zadzwonić do Komendanta tej jednostki Policji lub jego Zastępcy.
 

W przypadku ich nieobecności lub braku ich reakcji, można zwrócić się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

numer telefonu: 0 800 163 090